Stikkord: vpn tjeneste

  • VPN bruksområder

    VPN bruksområder

    VPN er en forkortelse for det engelske begrepet Virtual Private Network. På norsk betyr dette ganske praktisk sett Virtuelt Privat Nettverk, slik at også vi kan bruke forkortelsen VPN. Teknologien har bare over de siste par årene vokst helt massivt i popularitet, og i dag brukes denne teknologien av mange …