Stikkord: apotek på nett

  • Nettapotek har mange muligheter

    Nettapotek har mange muligheter

    Vi har for lengst beveget oss inn i en digital verden og ville hatt vanskeligheter med å forestille oss et liv uten internett og nettjenester. Se bare nå på hvordan vi i store deler av verden har med vitende og vilje fysisk isolert oss i en periode, men opprettholder livene …