Covid-19 selvtest

Covid-19 selvtest

Mange ønsker å forsikre seg om at de ikke er smittet av covid-19 før de deltar i sosiale sammenkomster. Det er også mange som ønsker å sjekke hvorvidt de har blitt smittet etter å ha deltatt på arrangementer eller lignende.

Med en covid-19 selvtest kan du raskt og enkelt teste deg selv for smitte. Dette er et godt alternativ for deg som ønsker å unngå lange køer og ventetid hos de offentlige teststasjonene.

Hvordan virker en covid-19 selvtest?

En covid-19 selvtest virker ved at antistoffene som er tilsatt testenheten kommer i direkte kontakt med neseprøven. Antistoffene er svært sensitive overfor koronaviruset, og vil derfor reagere dersom det detekteres SARS-CoV-2 (altså covid-19) i prøven.

Hvis testen reagerer på SARS-CoV-2 vil den vanligvis indikere dette ved å danne en ekstra strek i testvinduet.

Hvordan bruke en covid-19 selvtest?

Det er forholdsvis enkelt å ta en covid-19 selvtest, men det er samtidig viktig at du følger testens bruksanvisning for å sikre et mest mulig pålitelig resultat. Testen tas ved å føre vattpinnen fra test-kittet inn i ett og ett nesebor.

Hvordan bruke en covid-19 selvtest

Sørg for at vattpinnen berører slimhinnene i nesen. Deretter kan du plassere vattpinnen i testens prøverør. Det er nå viktig at du ruller pinnen godt rundt i prøverøret. Du kan med fordel presse testpinnen mot testrørets bunn og sidevegger.

Deretter skal prøven stå i ett minutt. Du kan så klemme litt på røret for å frigi eventuelle virus til resten av væsken. Plasser deretter tuten på prøverøret, og tilsett angitt antall dråper av antistoff-blandingen i testbrikken (som regel rundt fire dråper).

  1. Rull vattpinnen fem ganger rundt inni neseborene, ca. 2–4 cm inn i nesen
  2. Legg vattpinnen i prøverøret
  3. Bland godt
  4. Vent ett minutt
  5. Klem på røret for å frigi mest mulig væske fra vattpinnen
  6. Fjern vattpinnen
  7. Sett på tuten på prøverøret
  8. Tilsett fire dråper av prøven på test-kassetten
  9. Vent på resultat

Hvor raskt kan du få svar med en covid-19 selvtest?

En av fordelene ved å ta en covid-19 selvtest, er at du kan få svar etter kun 15 minutter. For de fleste selvtester foreligger svaret etter et kvarter. Du bør ikke vente i mer enn 20 minutter.

Går det mer enn 20 minutter er det mulig at prøvesvaret blir feil. Sett gjerne på en stoppeklokke slik at du ikke glemmer tiden.

Når bør man ta en covid-19 selvtest?

En covid-19 selvtest bør tas i løpet av den første uken etter at du først merker symptomer. En infeksjon med covid-19 kan ha en inkubasjonstid på tre til syv dager, og dette er altså tiden det tar fra man smittes til man oppdager symptomer.

resultatet av korona testen

I inkubasjonstiden kan du oppleve å få negativ test selv om du i realiteten er smittet. Det kan derfor være mest hensiktsmessig å ta en hjemmetest først når man merker symptomer.

Hvordan tolke resultatet av testen?

Når du har tatt en covid-19 selvtest kan det foreligge tre ulike resultater – positiv, negativ eller ugyldig.

Slik leser du resultatene:

Positiv test

Dersom en covid-19 selvtest er positiv, betyr dette at SARS-CoV-2-viruset har blitt detektert i prøven du tok i nesen din. En positiv test indikeres av to linjer på test-kassetten. Den ene linjen kan sees i vindu «T» og én vises i kontrollvinduet «C».

Testen anses å være positiv enten linjen i testvinduet T er svak eller sterk. Dersom du får en positiv test kan det være aktuelt å ta enda en test gjennom helsevesenet (PCR-test) for å forsikre seg om at resultatet er korrekt.

Er testen positiv bør du unngå sosiale sammenkomster eller å være i fysisk kontakt med dem rundt deg. Kontakt lege, og følg de aktuelle reglene for isolasjon som gjelder der du bor.

Negativ test

Dersom det kun vises en strek i vindu «C», og ingen strek i vindu «T», indikerer dette en negativ test. Dette betyr at testen ikke har oppdaget SARS-CoV-2 i prøven du tok. Dersom du likevel har symptomer, kan det være lurt å gjenta testen etter ca. to dager.

Husk at en negativ test kan være falsk negativ i sjeldne tilfeller. Det kan også hende at du har testet deg for tidlig etter smitte til at testen greide å fange opp viruset.

Ugyldig resultat

I noen tilfeller kan man få et ugyldig testresultat. Hvis testen ikke viser noen linjer eller kun en «T»-linje, betyr dette at resultatet er ugyldig. Resultatet kan også være ugyldig dersom testen ikke ser ut som den skal – for eksempel at strekene flyter utover i vinduet.

Ved ugyldig test bør du gjenta testprosedyren med en ny test. Eventuelt kan du besøke ditt lokale testsenter og ta en PCR-test.

Hvor pålitelig er en covid-19 selvtest?

covid-19 selvtest

En covid-19 selvtest er veldig pålitelig, og skal ha en nøyaktighet på litt mer enn 98 %. Følger du den medfølgende bruksanvisningen, kan du føle deg nokså trygg på at resultatet av testen er korrekt.

Samtidig er det verdt å merke seg at en covid-19 selvtest ikke er like pålitelig som PCR-tester som utføres i helsevesenet.

Har du symptomer på covid-19 eller har vært nærkontakt med smittede, og har likevel fått en negativ test? Da kan det være lurt å teste seg gjennom helsevesenet for sikkerhets skyld.

Kan man få koronasertifikat etter en positiv covid-19 selvtest?

Nei, dersom du har tatt en covid-19 selvtest vil ikke resultatet kunne anvendes som offentlig dokumentasjon på gjennomgått sykdom. Du kan derfor heller ikke få koronasertifikat. Grunnen til dette er at myndighetene ikke kan si med sikkerhet at testen er din.

En covid-19 selvtest er også litt mindre pålitelig enn en PCR-test. For å få koronasertifikat bør du derfor kontakte helsevesenet og ta en PCR-test dersom det foreligger positivt svar fra en covid-19 selvtest.

Har du noen spørsmål om privat testing av covid-19?

Det å ta en covid-19 selvtest kan være en god løsning dersom du ønsker raskt svar uten å måtte kontakte helsevesenet. Testen kan utføres på egen hånd hjemme, og du får svar innen 15 minutter.

Dersom du har noen spørsmål om covid-19 selvtest, kan du kontakte oss. Vi besvarer spørsmålene dine så godt det lar seg gjøre.