Renhold i Oslo

Renhold tilpasset bransje

Renhold bør stå sentralt i de fleste bransjer, men avhengig av hvilken bransje man driver i, så har man ulike behov for renhold.

Enkelte bedrifter og bransjer kan nøye seg med jevnlig trappevask og gulvvask, mens andre igjen behøver mer omfattende renhold og daglig rengjøring. Også har man de spesielle bransjene der kravene til renhold og hygiene er ekstra høy, som blant annet i bransjer som driver med drikkevarer, mat eller kjøtt.

I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på ulike former for renhold som tilpasses den enkelte bransje.

Spesielt renhold for spesielle bransjer

Driver du i en bransje der drikkevarer, bryggeri, meieri eller kjøttproduksjon foregår? I så fall må du tenke ekstra nøye over renhold, og sørge for at du får det renholdet som er nødvendig for din bransje.

For mens skoler og kontormiljø kan klare seg med en enkel gulv- og overflatevask daglig, så er det langt strengere krav for denne bransjen. Det er for eksempel mye spesielt utstyr som krever ekstra grundig rengjøring med spesielle metoder, og ikke minst er det innblandet en del kjemikalier i bransjer som meieri, kjøtt og bryggeri.

Jobber du i en av de nevnte bransjene, er det følgelig viktig at du får renhold tilpasset bransjen. Det er også viktig at man ikke betaler for noe man ikke trenger. I enkelte bransjer er ikke like grundig renhold nødvendig, og følgelig kan man nøye seg med en mer periodisk vask enn hva som trengs.

Andre industrigrupper som kan trenge renhold tilpasset bransjen er verksteder og andre mekaniske institusjoner, samt transportindustrien. Både taxi- og bussnæringen bør vektlegge bra renhold som er tilpasset den bransjen det jobbes i.

Tenk alltid over hva som kan være konsekvensene av dårlig renhold i din bransje. I enkelte bransjer, og kanskje først og fremst de som inkluderer mat- og drikkevarer, vil konsekvensen av dårlig renhold være langt større enn i andre.

Følgelig er riktig utstyr og fremgangsmåte kritisk for at det ikke skal gå ut over mennesker på arbeidsplassen eller de som bruker produkter fra arbeidsplassen.

Renholdsfirma

Byggrenhold for nykonstruksjoner

En bransje som virkelig trenger tilpasset renhold, er byggebransjen. Under oppføringen av nye bygninger er det ekstremt viktig at man sørger for et bra byggrenhold – det er nemlig i selve konstruksjonsfasen at det mest sentrale renholdet bør gjøres.

Mange nybygg opplever nemlig et dårligere innemiljø på grunn av sementstøv og lignende som stammer fra byggeprosessen, da det ikke har blitt skikkelig rengjort underveis. Med andre ord vil de fleste byggeplasser ha behov for tilpasset renhold slik både underveis og i etterkant av byggeprosessen.

Hovedårsaken til at man bør prioritere byggrenhold under konstruksjonen, er innemiljøet. Et dårlig innemiljø vil føre til større sykefravær og dårligere arbeidsforhold – og mye av dette kan unngås ved skikkelig renhold.

Man skal naturligvis ikke nedprioritere renhold i nybygg heller, men det kan være vanskelig å fjerne gammelt sement- og byggestøv når bygningen begynnes å ta i bruk. Derfor anbefaler man at man bruker et profesjonelt rengjøringsbyrå til å sørge for en ren og ryddig byggeprosess – det kommer garantert til å lønne seg.

Periodisk renhold tilpasset bransje

Som vi snakket om tidligere så er det ikke nødvendig å overdrive renholdet. Det er ingen lov eller regel som sier at daglig renhold er nødvendig, avhengig av hvilken bransje man jobber i. For et lite eller mellomstort kontormiljø vil det som regel holde med en ukentlig rengjøring av fasadene, mens det kun er fasiliteter som toaletter og kantine som behøver daglig renhold.

Men dette varierer også litt etter hvilken bransje man driver i. En skole vil for eksempel kreve daglig renhold, og det samme kan være nødvendig for et kontorlandskap dersom man opplever et dårlig arbeidsmiljø eller inneklima. Få gjerne et profesjonelt rengjøringsbyrå til å gjøre en vurdering av hvor ofte det bør renholdes.

Renhold i Oslo

Andre former for periodisk renhold som kan være aktuelt avhenger ikke bare av bransjen, men hvilket bygg du befinner deg i. Holder man hus i en omfattende glassbygning vil vinduspuss være aktuelt inntil flere ganger i året. Og i lengden holder det ikke bare med renhold av offentlige bygg – de må også bones eller skurres.

Er man en del av en offentlig etat eller i en bransje som innebærer mye trafikk med folk i bygningen, så vil også matter og tepper behøve rens periodevis. Igjen vil vi anbefale at man får skreddersydd et opplegg som passer til den bransjen man er i og de behovene som ligger for at man skal få en ryddig og ren bedrift.

Renhold tilpasset butikk og kjøpesenter

I norske kjøpesentre er det som regel stort fokus på renhold, og de fleste kjøpesentre gjennomgår en grundig vask hver eneste dag. I tillegg er det på slike områder med mye befolkning nødvendig med jevnlig oppfølging, og da spesielt på toaletter. Enkelte butikker i enkelte kjøpesentre må også sørge for å holde butikken ren selv.

Hvor ofte går du over hyllene og tørker støv, og hvor grundig gjøres egentlig jobben? Det er mye man kan gjøre selv i butikkbransjen når det kommer til renhold, men de fleste vil erfare at resultatet ikke blir like bra som dersom man hyrer et profesjonelt byrå til å gjøre den samme jobben.

En god idé som benyttes av mange bransjer er renhold som man gjør selv kombinert med et profesjonelt byrå. For eksempel kan man ha en fast ukedag der man får gjort en større rengjøring, mens man ellers i uken sørger for å gjøre den grunnleggende rengjøringen.

For mindre, frittstående butikker vil dette som regel være en god løsning, som gir et rent butikkmiljø uten at det behøver å koste skjorta. Husk at det gjelder et regelverk for renhold for deg som driver butikk, og dersom det skal være matservering eller lignende så vil dette regelverket være mer omfattende.

Men til syvende og sist så er det kundens inntrykk av butikken du skal tenke på, og i dagens Norge vil en rotete og skitten arbeidsplass gi et svært dårlig inntrykk hos de fleste kunder. I tillegg er bra renhold naturligvis avgjørende for arbeidsmiljø og inneklima også i butikker.