Alkoholforbruk

Alkoholforbruk og sosiale krav

Samfunnet vårt har gjennomgått en vending i hvordan vår sosiale hverdag utarter seg. Vi møter oftere venner på kafeer og restauranter hvor det er blitt mer og mer vanlig at man tar seg et glass vin eller en øl. Utepilsen frister når våren og sommeren kommer. Flere og flere firmaer arrangerer sosiale begivenheter hvor alkoholen har en sentral rolle.

Venners drikkepress

Det er blitt mer vanlig at vi heller treffer venner ute på kafe eller restaurant enn at vi møtes hjemme hos hverandre over en kopp kaffe. I storbyene er dette noe mer utbredt enn i mindre byer, men i de mindre byene er dette også mer og mer vanlig. Det frister mange at man tar et glass vin eller øl i disse sammenhengene. Når våre venner gjerne tar seg et glass, er det lett for at vi velger å gjøre det samme. Denne livsstilen kan gjøre det vanskelig for mange. Er man ekstremt sosial blir det ofte mye alkohol hver dag, og for de som er utsatt for alkoholisme kan det være et stort problem å ikke gi etter for venners drikkepress. Man pådrar seg et problem uten å tenke over det, og etter hvert kan det være vanskelig å komme bort fra dette. Uten at vi er klar over det påvirker vanen livet vårt og kan endre vår personlighet, vår økonomi og hvordan vi omgås andre.

Kollegiale alkoholinntak

Det er ikke bare i private sammenhenger vi påvirkes av dette. Vi opplever også at sosialisering med kolleger arrangeres i settinger hvor vårt kollegiale alkoholinntak er en viktig del av arrangementet. Arbeidsgivere arrangerer middager, fester og julebord for sine ansatte. Ofte inkluderes alkoholholdig drikke gratis for de ansatte. Presset for å føle seg inkludert og akseptert er høyt og da er det lett å gjøre som våre kolleger gjør og gi etter for drikkepåvirkningen. I stillinger som relaterer seg til salg eller representasjon for firmaer kan dette være en enda større utfordring. Noen har gjerne flere møter hver dag og drikker alkohol sammen med måltider eller i andre representasjonssammenhenger.

Alkohol blir sosialt lim

Alkohol er i mange sammenhenger i vårt samfunn blitt et slags sosialt lim. De som velger å avstå fra alkoholisert drikke kan oppleve å bli utstøtt fra vennegjenger og tilsidesatt i sosiale sammenhenger privat og på jobben. Allerede i tidlig ungdomstid forventes det i mange omgangskretser at man drikker alkohol på fester. Senere kan man bli utsatt for press for bruk av annet enn alkohol i flere helt legale nattklubber og barer. Det er ikke like lett for alle å beholde en sunn holdning til bruk av alkohol eller til å motstå å prøve andre stoffer når man blir tilbudt av nære bekjente eller av venner.

Alltid på farten

Spesielt i storbyer er det høyt tempo og mange er «alltid på farten». Man er gjerne ansatt i en rolle som krever at man er på hele tiden. Mange nyter alle sine måltider på kafeer og restauranter for å møte kunder eller deltar på eventer. Det blir lett til at et glass til maten i disse sammenhengene, som er en betydelig del av livet, til slutt blir vanen og ikke unntaket. Et glass blir til flere, og mangelen på et glass blir til slutt til et problem.

Alkohol som en rusavhengighet er blitt en vanlig del av manges liv, både privat og i arbeidssammenheng. Det er ikke alltid like lett for alle å unngå at dette kan lede til et problem man trenger hjelp til å bli kvitt. Når man innser at dette er blitt et problem er det en fordel å få hjelp til å løse dette. Venter man for lenge kan problemet forverres både helsemessig og sosialt.